İşletmeler aslında yaşayan metabolizmalardır. Ani hareketler nasıl ki metabolizmaya ya hareket anında veya ileride zarar verir. Aynen bu durum gibi, işletme içinde stratejisi belirlenmeden yapılacak ani hareketler sıkıntı doğuran süreçleri mutlak surette beraberinde getirecektir.

Yazının Devamı

Şirketiniz Zarar Ediyor Olabilir…

İşletmeler çoğu zaman KAR veya KAZANÇ kavramını yanlış yorumlar. Şirketinizin piyasaya borcunun olmaması, kasa veya banka da parasının olması, deposunda stoğunun olması kar ettiği anlamına gelmez. Hizmet, ticaret veya üretim işletmesi olmanız bakış açısını değiştirmez. İşletme Karının doğru hesaplanması benzer şekilde bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor. Yaptığınız iş ne olursa olsun işletme karının faaliyetiniz ve […]

Yazının Devamı

Denetim Zorunluluk Değil “Konfor” dur…

KONFOR hayatın her alanında aranılan ve tercih edilen bir kriter olmasına rağmen ekonomik anlamda gelir kaynaklarımız olan işletmelerimizin finansal ve mali açıdan KONFOR içinde olup olmadıklarını çoğu zaman bilmiyoruz veya göz ardı ediyoruz. Güvene dayalı yönetici ve personel ilişkileri, öteden beri gelen alışkanlıklar zaman içerisinde biriken ve el uzatılmayan sorunlu konular… Çoğu işletme doğru zamanda […]

Yazının Devamı

Nakit Akışınızı Takibe Alın

İşletmelerin en temel hedeflerinin başında KAR gelmektedir. Sürdürülebilirliğin elde edilebilmesi için KAR’ın devamlılığı esastır. Ancak, işletmeler faaliyetlerini KAR ile değil NAKİT ve NAKTE benzer varlıklar ile yürütürler. Elde edilen karın işletme faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesi ve konulan hedeflere ulaşılması için en doğru şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. İşletmelerin çoğu KAR elde ettiklerinde başarının yakalandığını ve hedefe ulaştıklarını düşünürler. […]

Yazının Devamı

İş Dünyasının Yeni Çalışma Modeli

“Dijital Dönüşümün önemi COVID-19 salgını ile işletmelerin gündemine zorunlu olarak oturmuş oldu.” İşletmelerin iş yapış şekillerini ve operasyonlarını dijitalleştirme süreci son yıllarda en çok konuşulan konuların başında gelmekteydi. Pandemi salgını sosyal ve ekonomik anlamda tüm Dünya daki işletme faaliyetlerini direkt olarak olumlu / olumsuz etkilemiş durumda. Şimdilerde çoğu işletmenin önümüzdeki belirsizlik dolu süreci yönetmeye çalıştıkları […]

Yazının Devamı

Yönetim Karar Destek İle Pazar Payınızı Nitelikli Artırın

Üretime dayalı ticaretin şekli son yıllarda oldukça değişti. ERP tercih eden üretim işletmelerinde sistem otomasyonu ve süreç optimizasyonu ile maliyetler kontrol altına alınmaya, atıl kapasite önlenmeye, hammadde ve üretimde verimlilik artmaya, yerinde istihdam ve iş gücü kullanımı oluşmaya başladığından, söz konusu işletmelerin rekabet etme güçlerinin arttığı görülmektedir. Artan rekabet gücü sayesinde işletmeler yeni ve getirisi […]

Yazının Devamı

ERP ile Maliyet Yönetimi / Muhasebesi ve Verim Analizi

Yaygın ERP sistemlerinde maliyet muhasebesi, alt alanlar, maliyet tipi muhasebesi, maliyet merkezi muhasebesi ve maliyet nesnesi muhasebesi tek başına veya birlikte kullanılabilir şekilde çalışmaktadır ve entegre bir muhasebe sistemi ilkesine göre yapılandırılmıştır. Maliyet muhasebesi, örneğin, ana verileri sunmak için kullanılan birçok değerlendirmeyi sağlar. Mali muhasebeden Gelir Tablosu hesapları ile maliyet muhasebesinin maliyet türleri arasındaki bağlantılar […]

Yazının Devamı

Günceli Yakalayın

Hızlı ve etkili bir biçimde artan teknoloji kullanımı sosyal yaşam, ekonomi ve iş hayatında bir trend haline geldi. İsteklerine hızlı kavuşmak isteyen bir çağda yaşıyoruz. Bu durum iş ve ekonomik alanda da kendisini göstermektedir. Etkin fayda üreten sonuçlara teknoloji altyapısı ile ulaşmak ve ortaya bir fark koymak, kalite standartlarına dahil olmuş durumda. İşletmeler yıllarca üretim […]

Yazının Devamı

Uzman Görüşleri

“İşletmenizi Tanıyor musunuz? Yönetim Başarınız nedir? Başarı Grafiğinizi Çıkardınız mı?” A.Onurdan Palandökenli Tidem Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. Kurucu Ortak Ekonomi ve ticaret piyasaları dendiğinde akla çokları tarafından tek bir ekosistem ve onun bileşenleri gelir. Aslında söz konusu piyasalar kendi içinde liglere ayrılmış ve her bir işletme kendi ligi içinde rekabet mücadelesi vermektedir. Tepe liginde bulunan […]

Yazının Devamı

İş Zekası ve Yönetim Karar Destek Danışmanlığı

Günümüzde piyasada aktif faaliyet gösteren şirketlerin ortaya koydukları iş ve hizmetlerin sonuçlarını sadece finansal açıdan değil, her yönü ile inceleyip doğru kararlar alabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Şirketler bu tarz analiz ve raporlama iş ve işlemlerini genellikle belli dönemlerin sonlarında ancak yapabilmektedir. Hızlı gelişen ve değişen piyasa şartları buna karşılık hızlı ve bir o kadar da […]

Yazının Devamı