Denetim Hizmetleri

Denetim konusu tüm işletmelerin hedeflere giden yolda, ihtiyaç anında alınan bir hizmet olmaktan çıkarak satandart hale gelen iç kontrol mekanizması seviyelerine gelmiştir. İşletmeler de cereyan eden faaliyetler bu faaliyetlerin sonuçları, raporları ve çıktıları ile mukayese edildiğinde makul güvence çerçevesinde uyum içerisinde olmalıdır. Denetim hizmetleri genel uygulama itibariyle belli dönemlerin sonunda, iş ve işlemler bittikden sonra ortaya çıkan durumların sağlaması olarak yapılmaktadır. Oysa ki iç denetim, iç kontrol ve faaliyet içi denetimler ile işletme içi faaliyetler daha dönem içinde oluşturulan sürekli denetim teknikleri ile izlenebilmekte ve olası plan – hedef sapmaları işleyiş içerisinde tespit edilebilmektedir. Böylelikle faaliyet dönemi tamamlanmadan tedbir almak mümkün olmaktadır.


sosyal medyada paylaş
Etiketler: ,